Rise of the god

Árnyerdő

A karakterek megismerkedtek a furcsa sziszegő patkányemberekkel, akiknek a közeli elf faluból kellett egy tárgyat megszerezniük. Az elf falu felgyújtása; majd az ott található démonok kipusztítása után végül eladták a tárgyat egy vadidegen kereskedőnek a semmiből tűnt fel és igen busás összeget fizetett a tárgyért.

Comments

Oodlee

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.